Onze Portefeuille. Zutphen

In 2017 werd van een woningcorporatie een portefeuille overgenomen bestaande uit 62 woningen en vier commerciële eenheden in Zutphen. De woningen zijn verdeeld over 7 complexen in de historische binnenstad. De investeringsstrategie is gericht op het in goede conditie houden van de historische gebouwen, waar mogelijk waarde toevoegen en het optimaliseren van de huurstroom. Inmiddels is een non-core object uit deze portefeuille verkocht, nadat de huurovereenkomst met de zittende huurder, een kinderdagverblijf, vervoegd was verlengd voor een periode van 10 jaar. Een ander non-core winkel-woonpand is eveneens herverhuurd en verkocht. Tenslotte is in 2020 een woon-winkelpand in het stadscentrum aangekocht. Het merendeel van de woningen is verhuurd in het sociale huursegment.

Meer investeringen