Onze Portefeuille. Arnhem Zuid

In juli 2018 kocht Prime Pitch een complex bestaande uit 40 huurwoningen in Arnhem-Rijkerswoerd. De appartementen zijn gunstig gelegen, als onderdeel van het wijkwinkelcentrum Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. Voor dit complex geldt een defensieve strategie met een langjarige investeringshorizon, waarbij wordt ingezet op het verduurzamen van het gebouw en het optimaliseren van de huurstroom. Een aanzienlijk deel van deze woningen kan na huurmutatie en renovatie in de vrije sector worden verhuurd.

Meer investeringen