Onze Portefeuille. Apeldoorn

In de zomer van 2019 kocht Prime Pitch van een fonds van Annexum 155 woningen in drie woontorens in Apeldoorn. De torens zijn in 1973 gebouwd en hebben elk 17 woonverdiepingen met 4-kamer en 2 kamer appartementen. Gelet op de leeftijd van de woningen is de strategie er enerzijds op gericht om met gerichte investeringen en renovaties de woonkwaliteit in de afzonderlijke woningen te verbeteren. Anderzijds wordt door complexgewijze maatregelen verduurzaming nagestreefd, waarbij de energieprestatie substantieel wordt verbeterd.

Meer investeringen