Over ons. Solid as a brick

Solide beleggingen in onroerend goed, met een solide rendement, gebaseerd op solide kennis en ervaring. Dat is het uitgangspunt van Prime Pitch. Opgericht in uitdagende tijden, hecht Prime Pitch grote waarde aan degelijkheid en kwaliteit, als basis voor vastgoedrendement. Sommigen noemen het conservatief, anderen risico-avers. Voor Prime Pitch betekent investeren in vastgoed een commitment voor langere periode. Het solide rendement dat wij nastreven wordt niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Wij investeren met een langjarige investeringshorizon. Prime Pitch richt zich op duurzame verbetering van de gebouwde omgeving, van de huurderservaring, en van het rendement. En dat kost tijd en aandacht. Wij committeren onze tijd en aandacht aan de kwaliteit van onze vastgoedinvesteringen en aan het optimaliseren van het beheer van de portefeuilles. Prime Pitch structureert besloten vastgoedfondsen met het oog op de toekomst: solide en duurzaam.