Strategische portefeuilleanalyse

Prime Pitch heeft een strategische portefeuille-analyse uitgevoerd voor Generali Real Estate Investments (GREI), onderdeel van Generali Verzekeringsgroep. Doel van de analyse was te beoordelen of GREI over zou moeten gaan tot het afstoten van specifieke objecten, alsmede te bepalen welke (typen) objecten een goede aanvulling zouden kunnen zijn op de bestaande portefeuille.De analyse bestond uit het beschrijven en beoordelen (‘screenen’) van de portefeuille, waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan de kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen van de objecten, zowel in onderlinge samenhang (portefeuillebeleid) als in relatie tot de marktontwikkelingen (marktbeleid).

Daarnaast is in nauwe samenwerking met GREI, een eenduidige beleggingsdoelstelling vastgesteld. De portefeuille is geanalyseerd op object-niveau, maar ook op subportefeuille-niveau, in dit geval per asset-class. Zowel de ideale samenstelling van de gehele portefeuille als per sub-categorie is door Prime Pitch bepaald. Per object werd in kaart gebracht wat er met het betreffende op korte termijn zou moeten gebeuren, gegeven de reeds bepaalde strategie. Dit leidde tot concrete aanbevelingen voor de interne asset management afdeling van GREI.

De aanbevelingen in het rapport bieden GREI een leidraad voor zowel het dagelijks beheer, als voor de (middel)lange termijnstrategie. Het biedt inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot kosten en opbrengsten en geeft aan hoe de situatie op korte en middellange termijn verbeterd kan worden. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van de wijze waarop de uiteindelijk gewenst portefeuillesamenstelling kan worden bereikt.

FaLang translation system by Faboba